Με όπλο την αλήθεια

Εδώ και ένα μήνα η χώρα αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη δοκιμασία για την άμυνά της τα τελευταία 25 χρόνια.

Στην καλύτερη περίπτωση, η κοινωνία θα κληθεί να προβεί σε κάποιες θυσίες για να ενισχυθεί η αποτρεπτική ισχύς της χώρας. Οι περιστάσεις αυτές επιβάλλουν να ορίσουμε καθαρά και ψύχραιμα το εθνικό συμφέρον – χωρίς αποσιωπήσεις, αλλά και χωρίς βερμπαλισμούς. Καλύτερα προετοιμασμένη και συσπειρωμένη είναι η κοινή γνώμη που έχει ακούσει στεγνή την αλήθεια για το τι πραγματικά διακυβεύεται. Και δεν αφήνεται να παρασυρθεί από τεχνητούς ανταγωνισμούς γοήτρου.
ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ