Δημόσια υγεία και ιδιώτες

Ζητούμε –και ορθώς– από το κράτος να παρέχει δωρεάν ό,τι είναι αναγκαίο για τη δημόσια υγεία – όπως τις μάσκες στους μαθητές. Αλλά αντιδράμε όταν η δωρεάν παροχή εξασφαλίζεται από πόρους ιδιωτών. Η αντίφαση αυτή δικαιολογείται μόνο από δογματική προκατάληψη. Η υγειονομική απειλή είναι πολύ σοβαρή. Ολες οι δυνάμεις –δημόσιες και ιδιω-τικές– πρέπει να συνεισφέρουν –και έχουν ήδη συνεισφέρει– στην προσπάθεια. Η κοινωνία δεν έχει την πολυτέλεια ψευτοδιχασμών. Δεν περισσεύει κανείς.
ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ